BIOGRAFIJA

Hajrudin Muhić je rođen 31.05.1996. godine u Bihaću (BiH).
Srednje muzičko obrazovanje, na odsjeku za klavir završio je 2015. godine u muzičkoj školi „Savo Balaban“ u Prijedoru, u klasi prof. Sofije Kovačević.
Po završetku srednje škole upisao je, u svojstvu redovnog studenta, Akademiju umjetnosti u Banjoj Luci - odsjek za klavir. Studije započinje u klasi prof. mr Snježane Popović-Vuleta, a trenutno je apsolvent u klasi
prof. dr Dejana Jankovića. Studije kompozicije upisuje 2016. godine na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci - kao prvoplasirani na rang listi prijemnih ispita, u klasi prof. dr Tatjane Milošević-Mijanović.
Tokom dosadašnjeg školovanja ostvaruje brojne rezultate u zemlji i regionu, u vidu učestvovanja na brojnim takmičenjima, koncertima, seminarima, kulturnim manifestacijama, kao i rezultate van okvira pijanističke i kompozitorske djelatnosti.
Usavršavao se na značajnim umjetničkim festivalima u zemlji i regionu kod eminentnih pijanista Arnufa von Arnima (Njemačka), Alana Frejzera (SAD), Vladimira Krpana (Hrvatska),  Julie Gubaiduline (Moldavija), Aleksandra Serdara (Slovenija), Vladimira Miloševića (Srbija), Aleksandra Papara (Italija), i njemačkog kompozitora Nikolaja Bruhera.
            Tokom dosadašnjeg školovanja osvaja brojne nagrade u zemlji i inostranstvu kao solista, član kamernog ansambla i kompozitor.
            Autor je kompozicija za različite instrumente i kamerne ansamble koja bilježe svoja izvođenja u koncertnim dvoranama širom svijeta: “Five ways of life” za klavir solo, “The city” za preparirani klavir, “Kad se voljeni prepiru samo se šale” za violinu i klavir, “Homo ludens” poema za gudački kvartet i recitatora, “Homo viator” ciklus pjesama za sopran i klavir i “Dobro i zlo trče zajedno” za violončelo i klavir. Dobitnik je nagrade “Cvjetko Rihtman” za najboljeg studenta kompozicije u Bosni i Hercegovini, a nagradu je dodijelila Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine. 
            Na međunarodnim takmičenjima “Art in Veles 2017” (Makedonija) i “Aranđelovac 2018” dobitnik je prvih nagrada u kategoriji Klavir solo, kao i drugih nagrada na takmičenjima “Banjalučki bijenale 2018” (Bosna i Hercegovina) i “Daleki akordi 2017” (Hrvatska), u istoj kategoriji.
U sklopu manifestacije “Dani Vlade S. Miloševića 2018” dodijeljena mu je nagrada za najboljeg studenta instrumentalnih odsjeka na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.
Sa Srpskim pjevačkim društvom “Jedinstvo” ostvaruje saradnju u vidu korepetiranja hora, pod dirigentskom palicom prof. mr Nemanje Savića.
             Organizator je projekta “Zvuci klasike” u sklopu kojeg održava solističke koncerte širom Bosne i Hercegovine sa ciljem popularizacije umjetničke muzike, izvodeći djela velikih svjetskih kompozitora i autorska djela.
            Autor je muzike za film “In manus tuas” u produkciji Radio-televizije Republike Srpske, koji je nagrađen kao najbolji dokumentarni film na festivalima u Ukrajini, Portugalu, Rusiji i Srbiji.
            Na koncertu pod nazivom “Muzika kao Apolon”, održanom 13.5.2019. godine, Muhić se predstavio kao solista sa orkestrom Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci sa Koncertom za klavir i orkestar op.20 Aleksandra Skrjabina, pod dirigentskom palicom Dušana Uroševića.
            U sklopu projekta u organizaciji Muzikološkog društva Republike Srpske i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci usmjerenog na rasvjetljavanje kompozicionog prosedea akademika Vlade Miloševića (1901-1990), Muhić aktivno radi kao notograf, dizajner i tehnički urednik.
            Pored muzičkog angažmana, veoma je značajan njegov doprinos vaspitno-obrazovnom sistemu. U periodu od 2011. do 2015. godine Muhić radi kao programer i dizajner softvera u svrhu poboljšanja kvaliteta i modernizacije nastave muzičke pismenosti na domaćem pedagoškom prostoru. Prva verzija softverskog paketa pod nazivom “Malleus” nastala je 2015. godine, a prvenstveno je namijenjena za proces muzičkog opismenjavanja, razvoja muzičkog sluha, teorijskog znanja i vještina. Tim softverom utemeljena je realizacija ideje o implementaciji informaciono-komunikacionih tehnologija u tradicionalnom svijetu muzičkog vaspitanja, na domaćem muzičkom prostoru. Kao takva pojava, softverski paket “Malleus” je analiziran i kritikovan kao dio nekoliko naučno-istraživačkih radova i doktorskih disertacija: 
 
"Ova verzija softvera namenjena je učenicima muzičkih škola koji su već stekli određena muzička znanja i veštine iz solfeđa i koji žele da ih, kroz “trening sluha”, unaprede. Osim učenika, navedenu verziju mogu koristiti i nastavnici na času, prilikom rada na konkretnim disciplinama koje podržava ovaj softver, a sa ciljem uvođenja novih tehnologija i nastavnih sredstava, motivacije učenika i njihovog uvođenja u svet IKT u oblasti muzičkog obrazovanja. Osnovni funkcionalno-praktični ciljevi ovog softvera su sticanje veština i razvoj slušnih, opažajnih i memorijskih sposobnosti. Takođe, obrazovno-saznajni ciljevi se ostvaruju i kroz muzički interaktivni trening putem kojeg učenici direktno povezuju i usvajaju muzičko-teorijske pojave i pojmove. Prvo područje zastupljeno u ovom softveru jeste opažanje pojedinačnih tonova."
 dr Saša Pavlović
„Naša škola” - časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja, Br.1, 95-100, ISSN 2303-7091
 
Tokom akademske 2016/2017. i 2018/2019. godine stipendista je fonda “dr Milan Jelić”, te predstavljen kao najuspješniji student umjetnosti na teritoriji Republike Srpske.

© 2020 by Hajrudin Muhic. All right reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now