Search
  • Hajrudin Muhic

Pretvorite fotografiju u notografiju sa ScanScore softverom

Razvoj novih softvera za elektronsku notografiju, muzičku edukaciju i opismenjavanje u proteklom desetljeću podstaklo je softversku industriju da se redovnije i detaljnije posveti ispunjavanju korisničkih potreba i zahtjeva. Uz pojavu i razvoj softvera namijenjenih isključivo notografiji i pripremi partitura za štampu, na tržištu su se pojavili i dopunski softveri drugih kompanija, koji znatno doprinose prepisivačkom procesu i tehničkoj obradi.

Jedan od takvih softvera namijenjenih prepisivačkom radu je softver ScanScore 2, koji mi je stigao na testiranje kao softver namijenjen prepoznavanju već izrađenog muzičkog teksta i njegovo pretvaranje u digitalni format. Ovaj softver u praksi predstavlja mogućnost učitavanja partiture koju ste fotografisali svojim mobilnim uređajem ili skenirali u softvere namijenjene elektronskoj notografiji kao što su: Dorico, Sibelius, Finale, MuseScore itd.


Osnovna verzija softvera ScanScore 2 je radi trenutne situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19 dostupna po cijeni od $7, a verzija ScanScore Professional po cijeni od $99.

Zvaničnoj veb stranici možete pristupiti ovdje.


Instalacija softvera ScanScore 2


Proces instalacije softvera je izvršen na sistemu Windows 10 (Verzija 1903) i testiran je na hardverskoj konfiguraciji: Intel i7 2.8Ghz sa 16GB RAM memorije. Softver ScanScore 2 se pokazao kompatibilan sa tim okruženjem. Proces instalacije je trajao svega nekoliko minuta, a instalacijski fajlovi zahtijevaju oko 80 megabajta prostora.

Korisnički interfejs

Iako korisnički interfejs kao bitna komponenta svakog softverskog sistema na prvi dojam ne ostavlja naročito oduševljenje na izgled, funkcije su implementirane jasnom logikom koje za kratko vrijeme rješavaju bitne probleme.Učitavanje datoteka


Centar prozora sadrži navigaciona dugmad za učitavanje datoteka. Iz softvera je moguće direktno koristiti skener i na taj način učitati materijal za analizu ili ubaciti već postojeće dokumente u PDF formatu.
Opcija koja softver ScanScore 2 izdvaja od njemu sličnih softvera i koja krajnjem korisniku izuzetno olakšava rad je skeniranje i učitavanje fotografija direktno sa mobilnog uređaja.

Za korišćenje opcije potrebno je instalirati ScanScore 2 aplikaciju na mobilni uređaj (podržani su Android i iOS uređaji) i povezati se sa softverom na računaru putem automatski generisanog QR koda. Ova opcija u praksi omogućuje da fotografišemo notni materijal sa mobilnim uređajem te isti direktno učitamo u softver na računaru. Bitno je napomenuti da kvalitet analize ovih fotografija zavisi od kvalitete i mogućnosti kamere na mobilnom uređaju.

Analiza notnog teksta


Kao testni materijal korištena je skenirana partitura Romansa za violinu i klavir Sergeja Rahmanjinova. Za učitavanje i analizu ove partiture u izdanju od 20 stranica softveru je bilo potrebno oko 4 minute.

Proces analize i konvertovanja partiture pokazali su uspješno rješavanje kompleksnih algoritama koji su kao krajnji rezultat partituru prebacili u elektronski format.

Kvalitet krajnjeg rezultata zavisan je od kvalitete materijala koji se koristi za analizu, u ovom slučaju se radi o kvaliteti skenirane partiture Sergeja Rahmanjinova. Loša rezolucija skenirane partiture rezultirala je određenim brojem grešaka prilikom analize i konvertovanja koje su automatski detektovane i obilježene isprekidanom plavom linijom ispod takta.

Softver ScanScore 2 je spremno dočekao datoteke i fotografije loše rezolucije sa velikim brojem alata za ispravljanje pogrešno konvertovanih segmenata.
Alati za korekcije


Set alata za korekciju konvertovane partiture nalazi se ispod glavnog menija. Bogata paleta osnovnih partiturnih oznaka ostavlja velike mogućnosti za precizno vršenje korekcija i pripremanje partiture za učitavanje u softvere za finalnu obradu i pripremu za štampu.Pored navedenih mogućnosti koje spadaju u glavne funkcije softvera. ScanScore 2 sadrži nekoliko dodatnih opcija poput: MIDI reprodukcije konvertovane partiture, transponovanja partiture, itd.


Rad sa partiturom u drugim softverima


Softver ScanScore 2 kao pomoćni alat prilikom prepisivanja partiture, omogućio je korisnicima da nakon analize i konvertovanja partiture, istu nastave oblikovati u drugim softverima. Za otvaranje partiture u softverima kao što su Dorico, Sibelius ili Finale potrebno je partituru spremiti kao XML datoteku, te istu otvoriti u nekom od navedenih softvera.


ScanScore Pro, Ensemble i Melody


Softver ScanScore 2 dostupan je u tri različite verzije:

1. ScanScore Professional - učitavanje partiture sa neograničenim brojem instrumenta

2. ScanScore Ensemble - učitavanje partiture do četiri linijska sistema

3. ScanScore Melody - učitavanje partiture do jednog linijskog sistema

Savjeti i preporuke

Prilikom pripreme sadržaja za učitavanje u softver preporučljivo je materijal skenirati sa skenerom u visokoj rezoluciji (min. 300 DPI), što će kao krajnji rezultat ostaviti znatno manji broj grešaka prilikom konvertovanja.

Prilikom vršenja ovog testiranja primjetio sam da softver ima poteškoća prilikom učitavanja tekstualnih sadržaja. Iz tog razloga savjetujem da prilikom procesa vršenja modifikacija obrišete sve učitane tekstualne segmente uključujući tekstualne dinamičke oznake, tekstualne notografske simbole, brojeve stranica i taktova, te iste naknadno provjerite i unesete u softverima namijenjenim za manipulaciju notnog teksta kao što su: Dorico, Sibelius, Finale, MuseScore, itd.

ScanScore 2 se pokazao kao bitan alat i stabilan softver korisnih funkcionalnosti koji uz tradicionalne softvere za elektronsku notografiju zaista može da olakša proces prepisivanja partiture radi dalje manipulacije sa istom.

61 views

© 2020 by Hajrudin Muhic. All right reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now